Regulamin przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych sektorowych (poniżej 428 000 euro)przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku)

regulamin maj 2020 – do pobrania