Majątek Przedsiębiorstwa Spółki

Kapitał zakładowy – 20 365 000,00 zł  /na dzień 30.06.2021 r.

Stan na 31.12.2020 roku

 1. Aktywa  trwałe – 24 963 093,26 zł

 2. Aktywa obrotowe – 3 443 066,69 zł

Razem Aktywa: 28 406 159,95 zł

 1. Kapitał własny – 16 829 151,53 zł  

 2. Zobowiązania i rezerwy na zob. – 11 577 008,42 zł

Razem Pasywa: 28 406 159,95 zł

 

Kapitał zakładowy – 17 431 500,00 zł  /na dzień 28.01.2020 r.

Stan na 31.12.2019 roku

 1. Aktywa  trwałe – 24 795 120,32 zł

 2. Aktywa obrotowe – 4 968 028,28 zł

Razem Aktywa: 29 763 148,60 zł

 1. Kapitał własny – 17 156 433,72 zł  

 2. Zobowiązania i rezerwy na zob. – 12 606 714,88 zł

Razem Pasywa: 29 763 148,60 zł

 

Stan na 31.12.2018 roku

 1. Aktywa  trwałe – 16 671 004,26 zł

 2. Aktywa obrotowe – 4 047 432,22 zł

Razem Aktywa: 20 718 436,48 zł

 1. Kapitał własny – 10 668 024,77 zł  

 2. Zobowiązania i rezerwy na zob. – 10 050 411,71 zł

Razem Pasywa: 20 718 436,48 zł

 

Stan na koniec 2017 roku

 1. Aktywa  trwałe – 15 508 655,21 zł

 2. Aktywa obrotowe – 2 877 155,98 zł

Razem Aktywa: 18 385 811,19 zł

 1. Kapitał własny – 11 172 012,78 zł  

 2. Zobowiązania i rezerwy na zob. – 7 213 798,41 zł

Razem Pasywa: 18 385 811,19 zł