Regulamin przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych sektorowych (poniżej 428 000 euro) przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku.

Regulamin sektorowe od 01 stycznia 2021
– do pobrania