Regulamin przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych sektorowych (poniżej 428 000 euro)przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku. sektorowych

Regulamin-01.01.2020-r. – do pobrania