Regulamin przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych sektorowych (poniżej 431 000 euro) udzielanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku

Regulamin od 10.02.2022 r. (833KB, pdf)