Regulamin

REGULAMIN  udzielania zamówień publicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z o.o. we Włocławku ( obowiązuje od 20.03.2019 r.)  – do pobrania