Forma org. prawna/Umowa Spółki

Forma prawna – spółka kapitałowa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma organizacyjna – przedsiębiorstwo komunalne użyteczności publicznej

REGON – 910226702

NIP – 888-020-33-71

KRS – 0000034210

Nr konta bankowego: PKO BP S.A. O/Włocławek 66102051700000100200058453

Umowa Spółki