Zapytanie ofertowe na wybudowanie nowego, odrębnego układu zasilania elektrycznego dla ładowarek autobusowych w systemie zaprojektuj – wykonaj.

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie nowego, odrębnego układu zasilania elektrycznego dla ładowarek autobusowych w systemie zaprojektuj – wykonaj – infrastruktura energetyczna NN od trafostacji (własność Zamawiającego, lokalizacja Rysia 3, 87-800 Włocławek) do rozdzielni wewnętrznej i od rozdzielni do zewnętrznych punktów odbioru mocy (zewnętrzne skrzynki słupkowe z fundamentem).

Dokumentacja do pobrania poniżej :

zapytanie_ofertowe_04022019 – do pobrania