Ogłoszenie o przetargu sektorowym na dostawy nowych części zamiennych do autobusów marki Solaris Urbino 10 i Solaris Urbino 12.

 

ogłoszenie o przetargu 19 05 2020 – do pobrania

siwz 19 05 2020 – do pobrania

Załącznik nr 1 i nr 2- Formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – do pobrania 

Załącznik nr 4 do SIWZ – do pobrania

Załącznik nr 5 do SIWZ – do pobrania

Załącznik nr 6 do SIWZ – do pobrania

Załącznik nr 7 do SIWZ – do pobrania

Załącznik nr 8 – projekt umowy – do pobrania

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.06.2020 – do pobrania