Dziennik zmian

Przetarg sektorowy na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Włocławku poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną stałą i doraźną obiektów przedsiębiorstwa przy ul. Rysiej 3 we Włocławku wraz z obsługą monitoringu wizyjnego i systemu antynapadowego”
image_pdfimage_print

Przetarg sektorowy na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Włocławku poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną stałą i doraźną obiektów przedsiębiorstwa przy ul. Rysiej 3 we Włocławku wraz z obsługą monitoringu wizyjnego i systemu antynapadowego”

ogloszenie o wyniku 31 05 2021

ogłoszenie 14 05 2021
SWZ 14 05 2021
Załącznik nr 1 – OPZ
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie z art. 108 o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie z art 125 o spełnianiu warunków udziału
Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa kapitałowa
Załącznik nr 6 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz usług
Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz osób
Załącznik nr 9 do SWZ
Załącznik nr 10 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu z art. 24 ust. 5 ustawy PZP
Załącznik Nr 11- Projekt umowy

image_pdfimage_print