Rada Nadzorcza

image_pdfimage_print

Skład Rady Nadzorczej od 16.06.2021r.

Andrzej Mogieliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Gontarek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Krzysztof Kukucki – Członek Rady Nadzorczej

Wytworzono przez: Radę Nadzorczą Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

Skład Rady Nadzorczej od 24.06.2020r.

Andrzej Mogieliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Gontarek – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kukucki – Członek Rady Nadzorczej

Wytworzono przez: Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Skład Rady Nadzorczej od 01.05.2019r.

Andrzej Mogieliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Iwona Rucińska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Krzysztof Kukucki – Członek Rady Nadzorczej

Wytworzono przez: Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Skład Rady Nadzorczej od 07.03.2019r.

Andrzej Mogieliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Iwona Rucińska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Piotr Stolcman   – Członek Rady Nadzorczej

Wytworzono przez: Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Skład Rady Nadzorczej od 01.01.2019r.

Andrzej Mogieliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Iwona Rucińska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Autor informacji: Urząd Miasta Włocławek
Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń

Skład Rady Nadzorczej od 31.08.2018r.

Andrzej Mogieliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Iwona Rucińska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Henryk Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej

Wytworzono przez: Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Skład Rady Nadzorczej od 23.01.2017r.

Marcin Wojciechowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Iwona Rucińska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Henryk Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej

Wytworzono przez: Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Skład Rady Nadzorczej do 23.01.2017r.

Halina Szumska – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Iwona Rucińska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marcin Wojciechowski – Członek Rady Nadzorczej

Wytworzono przez: Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników


Skład Rady Nadzorczej do 27.10.2016r.

 Mirosława Ciarkowska – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 Iwona Rucińska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 Piotr Kącki – Członek Rady Nadzorczej

Wytworzono przez: Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Zgodnie z § 18 Umowy Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

  1. a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działania;
  2. b) ocena sprawozdań Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  3. c) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysków lub pokrycia strat;
  4. d) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. b;
  5. e) składanie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za ubiegły rok obrotowy;
  6. f) rozpatrywanie sporów między Wspólnikami, związanych z wykonaniem umowy spółki oraz sporów między Zarządem a Wspólnikami;
  7. g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, zgodnie z przepisami prawa i niniejszej umowy;
  8. h) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.