Zarząd Spółki

image_pdfimage_print

Stasiak Andrzej  –  Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

Zgodnie z § 12 Umowy Spółki do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy, których kodeks spółek handlowych, ustawa lub umowa spółki nie zastrzega dla innych organów.