Majątek Przedsiębiorstwa Spółki

image_pdfimage_print

Kapitał zakładowy – 10 576 500,00 zł  /na dzień 31.12.2017 r.

Stan na koniec 2017 roku

 1. Aktywa  trwałe – 15 508 655,21 zł

 2. Aktywa obrotowe – 2 877 155,98 zł

Razem Aktywa: 18 385 811,19 zł

 1. Kapitał własny – 11 172 012,78 zł  

 2. Zobowiązania i rezerwy na zob. – 7 213 798,41 zł

Razem Pasywa: 18 385 811,19 zł