Przedmiot działalności

image_pdfimage_print

1.  49.31.Z  Transport  lądowy pasażerski miejski i podmiejski

2.  49.39.Z  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

3.  49.41.Z  Transport drogowy towarów

4.  73.12.D  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych  mediach

5.  45.19.Z  Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

6. 45.11.Z   Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

7. 45.31.Z   Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

8. 45.32.Z   Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

9.  47.30.Z  Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

10. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

11. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

12. 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian

13. 43.34.Z Malowanie i szklenie

14. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

15. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

16. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

17. 18.12.Z  Pozostałe drukowanie

18. 18.13.Z  Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku