„ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU POPRZEZ BEZPOŚREDNIĄ OCHRONĘ FIZYCZNĄ STAŁĄ I DORAŹNĄ OBIEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA PRZY UL. RYSIEJ 3 WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z OBSŁUGĄ MONITORINGU WIZYJNEGO I SYSTEMU ANTYNAPADOWEGO .”

image_pdfimage_print

Ogłoszenie – do pobrania

SIWZ 20 04 2020 – do pobrania

Załącznik nr 1 do SIWZ – do pobrania

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy – do pobrania

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art 25a o niepodleganiu wykluczeniu – do pobrania

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z art 25a o spełnianiu warunków udziału – do pobrania

Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa kapitałowa – do pobrania

Załącznik nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego – do pobrania

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz usług – do pobrania

Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o statusie zakładu pracy chronionej – do pobrania

Załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu z art. 24 ust. 5 ustawy PZP – do pobrania

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wykaz podwykonawców – do pobrania

Załącznik nr 11 – do pobrania

Załącznik nr 12 do SIWZ – Wykaz osób – do pobrania

zapytanie 1 – do pobrania

zapytanie 2 – do pobrania

Opis przedmiotu zamówienia 11 05 2020 – do pobrania

zapytanie 3 – do pobrania

projekt umowy po zmianie 11 05 2020 – do pobrania

umowa powierzenia – do pobrania

zapytanie 4 – do pobrania

zapytanie 5 – do pobrania

ogloszenie o wyborze – do pobrania

 

Autor informacji:
Wprowadził: Marta Krygier
Utworzono: 2020-04-20 15:39:29
Ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 11:14:02 | przez: Marta Krygier
Wyświetlono: 348

Dziennik zmian